Emotioner

Hjärtat har sina skäl som förnuftet inte förstår.

Blaise Pascal (1623 - 1662)(Detta avsnitt ingår som en del i temaavsnittet H sapiens - info-behandling, som infördes 2019-03. Länkar är kontrollerade 2019-02 eller senare.)


Referenser:  [Lekander2017],  [Kjellqvist1993], [Goleman1995], [Bauer2005], [Nilsonne2016], [Gärdenfors2000], [Harari2015].


Avsnittet är uppdelat i  följande undersidor:

 • Vad är en emotion?
 • En emotion eller känsla är i grunden något gott. Den vägleder oss i vårt handlande, dvs får oss att upprepa det som är bra och undvika det som är dåligt.
 • Empati - att känna andras känslor.
  Fenomenet empati har flera komponenter, t ex affektiv empati och kognitiv empati (innebär att känna resp. förstå). Även medkänsla (önskan att lindra, omsorg) räknas ibland in i empatibegreppet.  Empatisk förmåga är avgörande vid social kommunikation och är nära sammanbunden med etik
 • Spegelneuroner simulerar det andra gör.
  Spegelneuroner kan ses som en neurobiologisk förklaring till kognitiv empati. De gör att vi intuitivt kan förstå andra människors avsikter, handlingar och känslor. Neurobiologisk resonans.

 • Emotionsreglering
  Sådan betyder mer för hur det går i livet än IQ. Viktiga metoder: omvärdering av upplevelse, distraktion, acceptans

  • Återkoppling amygdala - PFC
   Emotionsreglering kan reglertekniskt antagligen ses som kalibrering av  återkopplingsloopar. En loop kan bli instabil eller stabil etc. beroende på inprogrammerade parametervärden (modifierade av erfarenheter)

 • Tankeförmåga och fri vilja Vi har ett intuitivt  “fort men ibland fel”- system men också ett långsamt och medvetet system för nyanserat beslutsfattande. Vi behöver bl. a ett bra arbetsminne för att kunna reda ut tankar. Frågan om fri vilja finns det många tankar om. Exempel på synpunkter tas upp.

______________________________________

Länk till första undersidan i detta avsnitt: Vad är en emotion?

____________________________

En människa utan medlidande är den brutalaste människan på jorden.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)