Placebo

  • förväntningar och betingning kan ge dramatiska effekter


Läkarjaget ger patientjaget lite medicin, varvid patientmigets läkande krafter sätts igång.

Nörretranders i boken Märk världen, 1991, där han skiljer mellan medvetna jaget och miget, som inbegriper det omedvetna.


(Detta avsnitt ingår som en del i temaavsnittet H Sapiens - info-behandling, som infördes 2019-03. Länkar är kontrollerade 2019-03 eller senare.)


Huvudkällor:

  • [Lekander2017] Lekander är professor i hälsopsykologi på KI
  • [Marchant2016] Marchant är vetenskapsjournalist med doktorsexamen i genetik och medicinsk mikrobiologi.

Avsnittet är uppdelat i följande undersidor:

Vad är placebo?
Kroppen är inte bara en maskin. Subjektiva tankar och känslor hjälper till att göra oss friska. Åtskilliga exempel på detta finns.
Förväntningseffekt
Effekten beror troligen på att vi känner oss omhändertagna och trygga snarare än hotade.
Betingningseffekter (associativ inlärning)
Placebo kan också handla om fysiologisk betingning utan medvetna förväntningar. Ex: avsmak mot vissa livsmedel.
Själv påverka upplevd hälsa?
Känslomässig omtolkning påverkar. Ex: experiment med hotellstädare, som fått veta att deras arbete utgjorde utmärkt fysisk aktivitet.
Slutsatser om placebo
Om vi känner oss trygga och omvårdade så avslutar våra kroppar det akuta inflammationsförsvaret och fokuserar på reparation och tillväxt. Mer forskning om sinnets roll för hälsan behövs. Läkemedel är förstås en attraktivare affärside.

_________________________________

Länk till första undersidan: Vad är placebo?