Referenser beteendeekonomi

(eng. References Behavioral economics)

Referenserna till internet nedan är kontrollerade 2013-09-20 el. senare.

 • Ariely, Dan, 2008: (O)logiskt - varför smarta människor fattar irrationella beslut (245 s). Genom att redovisa forskningsresultat visar DA hur vi med systematisk förutsägbarhet handlar på ett irrationellt sätt. Förhoppningsvis kan vi med hjälp av insikter undvika vissa av misstagen. Intresset för området kom när han svårt brännskadad utsattes för svår smärta när bandage skulle tas av (DA kom fram till att mindre smärta under längre tid var bättre än tvärtom). Ariely behandlar till stor del samma typer av beteenden som Kahneman gör, tillämpat på t ex shopping, kostvanor, kärlek, pengar, ärlighet. Krafter som påverkar våra beslut: känslor, relativitet, sociala normer etc.

 • Camerer, Colin F.& Loewenstein, George, 2002: Behavioral Economic: Past, Present, Future. Ger en känsla för arbete som gjorts och görs inom forskningsområdet behavioral economics. Innehåller c:a 190 referenser, mest från 1950-talet fram till år 2002. Men även tidigare fundamentala skrifter finns på referenslistan, t ex:

  • Smith, Adam, 1759: The Theory of Moral Sentiments

  • Frank P. Ramsey, 1928: A mathematical theory of saving (Ramsey var excellent eng. matematiker, filosof och ekonom; tidigt uppmärksammad av Keynes)

  • Samuelson, Paul, 1937: A note on measurement of utility

 • ekonomistas.se/category/beteendeekonomi/

 • Gospic, Katarina, 2012: Välj rätt - en guide till bra beslut.

 • Katarina Gospic har doktorerat i neuroekonomi och beskriver vad som händer i hjärnan i beslutssituationer.

 • Hansson, Sven Ove, 1994 (rev. 2005): Decision theory: A brief introduction. Bra introduktion till beslutsteori. Innehåller många referenser.

 • Ingemansson, Jens, 2008: Det emotionella valet - ett alternativ och komplement till rationaliteten. Mastersuppsats på samhällsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Bra, föredömligt koncis, tvärvetenskaplig sammanfattning av mänskligt tänkande med referenser.

 • Juslin, Peter, 2005: Ekonomisk psykologi (Kap 18 i boken Vår tids psykologi, Natur och Kultur, 2005). Juslin forskar i beslutsprocesser.

 • Kahneman, Daniel, 2011: Tänka, snabbt och långsamt (511 s).Boken ger intressanta insikter om mänskligt beteende och om varför vi inte är de rationella individer som vi ofta tror. Den handlar om hur och varför vi gör dom val vi gör. Insikterna baseras på en mängd praktiska experiment med verkliga människor, som bl a DK (tillsammans med medarbetaren Tversky) gjort redan från 70-talet. Förklaringsmodellen är att människan har två olika tankesystem: system 1, som är snabbt och intuitivt; system 2, som är långsamt och logiskt.

 • micco.se (The Brand-Man): Micco Grönholms mycket intressanta blogg om marknadsföring och varumärken. Micco har arbetat med varumärken som Bluetooth, Axis, Ericsson. Även läsvärda bidrag från gästbloggare. Bara två exempel här: Johan Östlund: Det spelar ingen roll om du är japan eller svensk, ditt beteende är lika förutsägbart och Peter Gärdenfors: Intuition är implicit kunskap.

 • Simonson, Nils, 2007: Hjärnbruk. Simonson är en kirurg som skrivit ett antal intressanta och underhållande böcker om hjärnan.

 • wiki/Behavorial economics.

 • wiki/Neuroeconomics

 • Östling, Robert, 2009: Beteendeekonomi och konsumentpolitik. Uppdrag från Integrations- och jämställdhetsdepartementet. En bra kunskapsöversikt över beteendeekonomins möjligheter att förstå och påverka konsumentpolitik i bred betydelse. Historisk bakgrund till beteendeekonomin finns med. För att åskådliggöra hur man kan tänka kring marknadsproblem och ev. politiska åtgärder finns ett förenklat analysverktyg beskrivet inkl. några exempel. Östling är skribent på ekonomistas.se.