Främlingsrädsla

Undvikande av smitta kan ha lett till främlingsrädsla

(Denna undersida ligger under sidan Sjukdomsresponsen, som ingår i avsnittet H sapiens försvarssystem, som i sin tur ingår som en del i temaavsnittet H Sapiens - info-behandling, som infördes 2019-03. Länkar är kontrollerade 2019-03 eller senare.)

(Sidreferenser nedan avser [Lekander2018])

Sjukdomsresponsen är en reaktiv funktion, s 109+. Kroppen är dock mer sinnrik än så. Det finns också proaktiva delar i totalförsvaret mot sjukdom. Evolutionärt handlar det om att undvika människor, som är sjuka, för att slippa bli smittad själv. En icke så vacker historia om hur risk för sjukdom hänger samman med normer, tabun, främlingsrädsla och tendens att gilla snygga människor. Förklaringskraften i evolutionärt baserade teorier är enorm. Vi kan förstå inbyggda tendenser till allsköns galenskaper, s 118, - tendenser som inte är motiverade idag bara för att evolutionen bidragit till dem. Högre förekomst av parasiter är generellt förknippat med mindre öppenhet, mer konservativa värderingar, högre grad av religiositet och starkare främlingskänsla. Neofobi - rädsla för det nya - är ett bra sammanfattande ord.


Åter till den överordnade sidan H sapiens - försvarssystem