EmotionerHjärtat har sina skäl som förnuftet inte förstår.Blaise Pascal (1623 - 1662)
(Detta avsnitt ingår som en del i temaavsnittet H sapiens - info-behandling, som infördes 2019-03. Länkar är kontrollerade 2019-02 eller senare.)

Referenser: [Lekander2017], [Kjellqvist1993], [Goleman1995], [Bauer2005], [Nilsonne2016], [Gärdenfors2000], [Harari2015].

Avsnittet är uppdelat i följande undersidor:

En emotion eller känsla är i grunden något gott. Den vägleder oss i vårt handlande, dvs får oss att upprepa det som är bra och undvika det som är dåligt.

  • Empati - att känna andras känslor.

Fenomenet empati har flera komponenter, t ex affektiv empati och kognitiv empati (innebär att känna resp. förstå). Även medkänsla (önskan att lindra, omsorg) räknas ibland in i empatibegreppet. Empatisk förmåga är avgörande vid social kommunikation och är nära sammanbunden med etik

  • Spegelneuroner simulerar det andra gör.Spegelneuroner kan ses som en neurobiologisk förklaring till kognitiv empati. De gör att vi intuitivt kan förstå andra människors avsikter, handlingar och känslor. Neurobiologisk resonans.
  • Emotionsreglering

Sådan betyder mer för hur det går i livet än IQ. Viktiga metoder: omvärdering av upplevelse, distraktion, acceptans

Emotionsreglering kan reglertekniskt antagligen ses som kalibrering av återkopplingsloopar. En loop kan bli instabil eller stabil etc. beroende på inprogrammerade parametervärden (modifierade av erfarenheter)

Vi har ett intuitivt “fort men ibland fel”- system men också ett långsamt och medvetet system för nyanserat beslutsfattande. Vi behöver bl. a ett bra arbetsminne för att kunna reda ut tankar. Frågan om fri vilja finns det många tankar om. Exempel på synpunkter tas upp.

______________________________________

Länk till första undersidan i detta avsnitt: Vad är en emotion?____________________________
En människa utan medlidande är den brutalaste människan på jorden.Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)