Livets tre huvudstadier

Biologisk, kulturellt och tekniskt stadium

(Denna undersida ingår i avsnitt H Sapiens - kort historik, som i sin tur ingår i temaavsnittet H sapiens - informationsbehandling, som infördes 2019-03. Länkar är kontrollerade 2019-02 eller senare.)

I [Tegmark2017], s 33, talas om livets tre stadier:

    • Liv 1.0 = biologiskt stadium, enkelt biologiskt liv. Start för c:a 4 miljarder år sen. Kan kopiera men kan inte modifiera sin mjukvara och inte heller sin hårdvara (båda bestämt av DNA, som bara förändras över många generationer (d.v.s. evolution). Ex: bakterier.
    • Liv 2.0 = kulturellt stadium. Start för c:a 100 000 år sen. Kan kopieras. Hårdvaran bestäms av DNA, som bara kan förändras över många generationer (evolution). Men Liv 2.0 kan via inlärning modifiera sin mjukvara och kan därmed lära sig nya komplexa färdigheter och har blivit flexibel. Ex: människan.
    • Liv 3.0 = tekniskt stadium. Finns inte på jorden ännu. Kan på dramatiskt sätt modifiera både sin mjukvara och sin hårdvara.

På detta temaområde - som handlar om Homo sapiens - koncentrerar vi oss på Liv 2.0. Liv 3.0 - framtida tänkbart AI-baserat liv - utelämnar helt trots att AI (artificiell intelligens) och riskerna med sådan är ett viktigt område för människan att i tid ta itu med. Se not 1.

___________________________________________

Länk vidare till nästa undersida Biologiska mål och medel. Där nämns bl.a. viktiga minnesbanker som människan har tillgång till för att klara sina uppgifter.

___________________________________________

Not 1. Kontroverser om Liv 3.0 handlar enl. Tegmark mest om 1) när kommer det? 2) vad innebär det för mänskligheten? Se Max Tegmark i stor intervju i NyTeknik 19-02-21: Ai-bolagen håller tyst om riskerna.