H sapiens - kort historik

(Detta avsnitt ingår som en del i temaavsnittet H sapiens - info-behandling, som infördes 2019-03 på webbplatsen www.leifklofver.se. Länkar är kontrollerade 2019-02 eller senare.)

Nedan ett försök att sätta in Homo sapiens i ett historiskt vetenskapligt perspektiv. Jag har gjort det enkelt för mig och valt ut några axplock från [Tegmark2017] skriven av en fysiker, Max Tegmark, och [Harari2012] och [Harari2015], skrivna en historiker, Yuval Noah Harari. Men också glimtar från några andra böcker - [Nörretranders1991], [Gärdenfors2000], [Frostegård2013], [Ljungberg1991], [Bojs2015]) - finns med.

Observera att årtal för olika historiska perioder är oftast att betrakta som ungefärliga storleksordningar och kan variera beroende på när och vem som anger dem.

Avsnitt (klicka om du vill komma direkt till något avsnitt):

    • Livets tre huvudstadier från 4 miljarder år tillbaka och framåt enl. fysikern Max Tegmark
    • Biologiska mål och medel - överlevnad m hj av erfarenheter lagrade i olika minnen och genom att följa tumregler = känslor
    • Kultur & symboltänkande. Historikern Harari förklarar hur människans framgång beror på kognitiv revolution, föreställningsförmåga, myter, vetenskaplig revolution, kunskapsutveckling etc. Också några andra författares perspektiv på människans utveckling berörs. T ex Nörretranders informationsteoretiska perspektiv, Gärdenfors om medvetandets utveckling.