Slutsatser om placebo

(Denna undersida ingår i avsnitt Placebo, som i sin tur ingår i temaavsnittet H sapiens - info-behandling, som infördes 2019-03. Länkar är kontrollerade 2019-03 eller senare.)

Här är Marchants slutsatser,[Marchant2016], s 267+, efter hennes omfattande genomgång av forskning om tankens kraft.

  1. Livet allmänt. En springande punkt: om vi känner oss trygga, omvårdade och om vi har kontroll - i ett kritiskt ögonblick under skada el sjukdom el rent generellt i våra liv - mår vi bättre. Vårt immunsystem arbetar då med oss i st för mot oss. Våra kroppar avslutar det akuta försvaret och kan fokusera på reparation och tillväxt.
  2. Forskningsdrivkrafter. Mer forskning behövs för att vi bättre ska förstå de komplexa kopplingarna mellan hjärna (psyke) och resten av kroppen. Många forskare och läkare, som Jo Marchant har stött på, vill bättre förstå de verkligt aktiva ingredienserna i goda behandlingar (empati, socialt stöd, hopp) och försöka införliva dessa i vården.
  3. Forskningshinder. Jo Marchant är dock ganska pessimistisk. Piller och medicintekniska produkter är helt klart en mer attraktiv affärside än t ex mindfulness. (eller t ex hypnos eller bioåterkoppling). Marknadskrafter men även de flesta offentliga medel satsar på konventionell läkemedelsforskning. Dessutom finns en djupt rotad fördom om att psyket inte har makt att läka och hålla oss friska.

______________________________________

Gå gärna vidare till nästa delområde, H sapiens - försvarssystem. Eller gå tillbaka till startsidan för hela temaområdet H sapiens - informationsbehandling för att hitta länkar till andra delområden.