H sapiens - försvarssystem

Immunsystemet och sjukdomsresponsen

(Detta avsnitt ingår som en del i temaavsnittet H Sapiens - info-behandling, som infördes 2019-03. Länkar är kontrollerade 2019-03 eller senare.)

Huvudkälla: [Lekander2017] Lekander är professor i hälsopsykologi på KI

Avsnittet är uppdelat i följande delar (du kan klicka för att komma till delarna):

Kort genomgång av vita blodkroppars roll för såväl medfödda, snabba immunförsvaret som för adaptiva, specifika immunförsvaret. Immunsystemet reglerar diverse celler och processer i kroppen via olika s.k. cytokiner. Mindre välkänt är att vissa cytokiner påverkar hjärnan och får den att samarbeta med immunsystemet..

När immunsystemet kämpar på med att eliminera invaderande mikroorganismer så uppstår inte bara infektioner och inflammationer. Cytokiner meddelar också vår hjärna om tillståndet via sjukdomskänsla. Känslan - ev. justerad av hjärnans egna bedömning av läget - gör att vi drar oss tillbaka, tar det lugnt och återhämtar oss. Problem är att inte bara akuta vävnadsskador och infektioner utan även långvarig stress och sociala hot påverkar immunsystemet (och hormonsystemet) och sätter fart på inflammation och cytokiner (och hormonerna kortisol, adrenalin och noradrenalin). Omvärlden och vår hjärnas uppfattning om omvärlden har alltså stor betydelse för reglering av sjukdomsresponsen.

    • Främlingsrädsla - undvikande av smitta kan ha lett till främlingsrädsla. För att undvika smitta etc har människan evolutionärt tjänat på att akta sig för främmande människor. Detta verkar ha generaliserats till tendens att vara mer rädd för det nya än vad som är motiverat i dagens samhälle.

Tips för egna studier

Tes: Det är inte så mycket stressen som är farlig; det är vår tro att stressen är farlig som är farlig.

    • Martin Ingvars föredrag på Hjärnans dag 2018: Hur påverkas hjärnan av långvarig stress? Ingvar förklarar ganska väl inte bara hur långvarig stress försämrar våra stresskyddsfunktioner, Han ger också en bild av två olika värderingssystem som på rätt udda sätt hanterar människan:

      • sjukvårdsystemet försöket förflytta oss i dimensionen från sjuk (med diagnos) till botad = frisk

      • försäkringssystemet försöker flytta oss i en ortogonal dimension från att må dåligt (“ont i själen” - ofta i gränsland mot diagnos) till att må bra (så att vi kan jobba igen; gränsen varierar beroende på politiskt tryck).

Ingvar är ganska tydlig - i frågedelen i slutet av föredraget - med att befintligt läkarcentrerat vårdsystem styrs väldigt ineffektivt. Han ger ett exempel: ett läkarsamtal med usel effekt betalas med c:a 2000:- medan ett ett psykologsamtal (i program med god evidens) betalas med c:a 750:-. Han säger sig tro att vi är på väg att förbättra situationen men erkänner att det finns hårt motstånd mot förändringar.

________________________________________

Direkt till första undersidan Immunsystemet eller från detta avsnitt om försvarssystem vidare till nästa avsnitt som handlar om Psykiska variationer.