Hjärnans plasticitet

(Detta avsnitt ingår som en del i temaavsnittet H sapiens - info-behandling, som infördes 2019-03. Länkar är kontrollerade 2019-02 eller senare.)
Obs! Kunskapsområdet är under stark utveckling. Hittills har vi troligen bara sett toppen av ett isberg. En del uppgifter nedan är av en typ som ändrar sig ibland. Man kan hoppas att storleksordningar stämmer något så när. Jag har nedan hämtat information från olika författare, som skrivit vid olika tidpunkter. Detaljer är inte nödvändigtvis konsistenta. Det man framför allt ska ta med sig och vara ödmjuk inför är - förutom hjärnans formbarhet via miljön - att hjärnan är otroligt komplex och att man fortfarande vet väldigt lite.Referenser: wiki/hjärna (2018), wiki/ neuroplasticitet, [Set_et_al2013], [O’Shea2005], [Lindström2013], [Klingberg2011], [Nilsonne2016].

Avsnittet är uppdelat i följande delar:

Handlar bl.a. om hjärnans c:a 100 miljarder nervceller, med elektriska signalering inom celler och kopplingar mellan dem m hj av kemisk enkelriktad signalering cell till cell i kontaktpunkter, s.k. synapser. De senare kan med hjälp av koncentrationen av signalsubstanser och receptorer förstärka eller försvaga signalerna. Koncentrationernas reglering beror av generna och vilka av dessa som är aktiva (genaktivitet resulterar i proteiner), vilket i sin tur är kopplat till miljön.

  • Skillnader dator - hjärna

Hjärnans beräkningsmodell jämförs med klassisk dator. Hjärnans associativa minne.

  • Artificella neurala nätverk

Modellering Biologiskt Neuralt Nätverk (BNN) med hjälp av Artificiellt Neuralt Nätverk (ANN). ANN löser också annars svårlösta tekniska problem.

Vi har väl alla fått veta att dessa visar på en absolut och signifikant sanning, nämligen att gener är dominerande orsak till våra beteenden.. Men är det verkligen så?

  • Arv och miljö samverkar - allt du gör påverkar din hjärna

Variationer i olika personliga egenskaper och funktioner antas vara ungefär normalfördelade genom att vara relaterade till 1000-tals naturligt varierande gener, som dessutom är påslagna eller avslagna etc. beroende på miljön (epigenetik)

  • Stresseffekter

Extra stor känslighet mellan 6 och 24 månader. Egenskaper kan gå i arv: Omhändertagna råttungar blev omhändertagande råttmammor, som fick stresståliga ungar. Hög stress påverkar arbetsminnet (~ kognitionen). Vid kronisk stress förändras hjärnan - som väl är reversibelt. Träning påverkar arbetsminne positivt. Hjärnan har tendens automatisera både bra och dåliga beteenden.

  • Nya celler växer i vuxna hjärnor

Både fysisk aktivitet och gynnsam miljö behövs för att tillväxt och plasticitet ska komma till sin rätt.

  • Epigenetik - bron mellan arv och miljö

Handlar om vilka gener, som ska vara aktiva resp. passiva i en viss cell. Differentiering till nervceller, muskelceller etc. men även yttre miljö påverkar. Epigenetiska förändringar är - till skillnad från mutationer i DNA - reversibla.

Tips för vidare studier:

__________________________________

Direkt till första undersidan, Hjärnan - ett neuralt nätverk eller tillbaka till startsidan för temaområdet, H sapiens - informationsbehandling.