Referenser vetenskapsteori m.m.

Jag gick en kurs i snabbläsning och läste "Krig och fred" på tjugo minuter. Den handlade om Ryssland.Woody Allen (1935 -)

Referenser i avsnittet Vetenskap, sanning och makt. (Referenser relaterade till vetenskapsteori och några specifika paradigmkriser)


Länkar till internet är kontrollerade 2016-10 eller senare.
 • Cain, Susan, 2012 (sve. 2013); Tyst - de introvertas betydelse i ett samhälle där alla hörs och syns. Lyssna gärna på Susan Cains Tedtalk: The power of introverts.
 • Ernberg et al, 2012: Magen - bakterier, buller och brak. Behandlar bakterierna i magen och deras betydelse för hälsa och sjukdom. Boken skriven av sex KI-forskare.
 • Fernholm Ann, 2012: Ett sötare blod - om hälsoeffekter av ett sekel med socker. Ann Fernholm är en vetenskapsjournalist, som även har disputerat i molekulär bioteknik.
 • Frostegård, Johan, 2013: Nästan allt om människan - evolutionen, generna, moralen och mycket mer. Frostegård är professor vid KI.
 • Götzsche, Peter, 2016: Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse. Götzsche är professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Också en av grundarna av det oberoende globala Cochrane-nätverket, som arbetar med att ta fram evidensbaserad läkemedelsinformation. Boken är en väldokumenterad granskning av den samlade forskningen om psykofarmakas effekter.
 • Hagen, Niclas, 2005: Vetenskap och makt - en analys av två vetenskapliga paradigms skilda maktlogiker. Uppsats, statsvetenskapliga institutionen, LU.
 • Hansson, Sven-Ove, 2007: Konsten att vara vetenskaplig. Handlar om principer för god vetenskap: hur resonera, observera, göra experiment, pröva hypoteser, använda modeller, hitta orsaker etc. Både grundläggande vetenskap och tillämpad vetenskap (fokus på teknikvetenskap) tas upp.
 • Jonkman, Linus, 2013: Introvert - Den tysta revolutionen. Webbplats här.
 • Jerkert, Jesper, och Hansson, Sven-Ove (red.), 2005: Vetenskap eller villfarelse. 18 uppsatser om fenomen i vetenskapens utkanter granskas, tex slagrutor, astrologi, homeopati, placeboeffekt. I sista uppsatsen går Jerkert igenom fallgropar vid undersökningar och viktiga begrepp, t ex (dubbel-)blindhet, konfidensintervall, kontrollgrupper, slumpmässighet.
 • Kraft, Daniel, 2006: En kritisk analys av depressionslinjen. Uppsats, psykologiska institutionen, SU.
 • Lustig, Robert H, 2013 (eng. 2010): Socker - din värsta fiende. Lustig är professor vid University of California, San Francisco.
 • Molander, Joakim, 2003: Vetenskapsteoretiska grunder. Historisk översikt över vetenskapens idéer och begrepp från vetenskapens vagga (från c:a år 600 f.Kr) till nutidens vetenskapsteorier.
 • Nilsonne, Åsa, 2016: Mindfulness i hjärnan (ny utgåva). Nilsonne är professor vid KI och författare.
 • Rosén, Måns, 2016: Sanningen om mat och hälsa - vad säger forskningen? Måns Rosén har varit chef för SBU, d.v.s. myndigheten som har uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård. SBU har bl.a. granskat kunskapsläget kring mat vid diabetes och mat vid fetma.
 • Priebe, Stefan, Burns, Tom and Craig, Tom: The future of academic psychiatry may be social. Författarna tycker det är dags att göra en ärlig återblick över de gångna 30 åren (med dålig progress) och i stället ta fasta på evidensen som finns för sociala perspektivets betydelse för störningar och bot.
 • Ranskov, Uffe, 2010: Hur kolesterolmyten hålls vid liv. Uffe Ranskov, som är oberoende dansk forskare, vill i denna bok visa hur man lyckats övertyga en hel värld om kolesterolets farlighet trots brist på vetenskapligt stöd.
 • Stukat, Staffan, 1993: Statistikens grunder. Grundläggande allmänbildning i statistik på högskolenivå.