Not 2. Högkänslighet

- djupare bearbetning av intryck men risk för överbelastningHögkänsliga människor kan behöva full tystnad efter bara en lagom och bekant stimulans, som en vanlig arbetsdag.Elaine Aron
Länkat som not 2 i ex 2 under punkt 1 Variationer ger människan fördelar på sidan Psykiska variationer. Den senare sidan ingår i sin tur i temaområdet Homo sapiens - informationsbehandling, som infördes på webbplatsen 2019-03.

Länkar:

  1. Har berört högkänslighet i en övning på sidan Normen “extravert är bäst”;
  2. Klassisk bok som Elaine Aron, själv högkänslig, skrev när hon forskat cirka 5 år: [Aron1996];
  3. Svd hade 2012 en lång artikelserie om området: http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/kansliga-barn-behover-ro_7108657.svd;
  4. http://hsperson.org/
  5. https://www.hspforeningen.se/hogkanslighet/om-hogkanslighet/.

Sammanfattning nedan väsentligen hämtad från länk 5.

Vad innebär högkänslighet?

Det är ett personlighetsdrag, som innebär en funktionsförhöjning men inte ökad informationsbearbetningsförmåga per tidsenhet ("exekveringshastighet"). Vetenskaplig term: sensory processing sensitivity (SPS, sensorisk bearbetningskänslighet). Person som har det brukar kallas "HSP" (Highly sensitive person). Observera att högkänslighet visserligen är vanlig bland introverta men inte är samma sak som introversion (c:a 70 % av högkänsliga är introverta; bara 30% av hela befolkningen är introvert). Andelen högkänsliga är cirka 20 % oavsett land och kön (tyvärr är det inte tillräckligt många för att de andra ska förstå). Man har sett att det är likadant för över 100 djurarter (kanske för alla djur?). Högkänslighet verkar alltså vara en till väsentlig del biologisk (genetisk) egenskap och av fundamental vikt. Hjärnans egenskaper jämfört med medel (“DOES”):

 • Djup bearbetning av tankar, känslor och sinnesintryck. Tillvaron upplevs då mer intensivt.
 • Risk för överbelastning (Overstimulation) p gr av den djupa bearbetningen. Innebär att återhämtning och egentid är viktig. Annars kan högkänsliga t.o.m. verka känslokalla.
 • Mer Emotionell reaktivitet och empati (mer spegelneuronaktivitet)
 • Det Subtila uppfattas, dvs nyanser uppmärksammas

OBS! Högkänslighet är inte samma sak som överkänslighet. Att ha nära till gråt och känslouttryck innebär inte högkänslighet. Det ska heller inte förväxlas med förvärvad förhöjd känslighet mot potentiella hot som kan uppkomma i samband med traumatisering (se not 14b) även om givetvis en högkänslig person kan drabbas av det senare.

Konsekvenser av personlighetsdraget

  • Både typ och mängd av intryck har betydelse för högkänsliga. Barndoms- och utvecklingsmiljö extra viktig.
  • Draget är i sig neutralt - det ger fördelar i bra miljö och nackdelar i dålig miljö (man har gjort många studier av interaktion “känslighets”-gener - miljö; se t ex not 4 på sidan Biomedicinska vs. sociala paradigmet).
  • I en miljö med kronisk överstimulering kan högkänslighet felaktigt förväxlas med ADHD
  • Tanke före handling uppfattas ofta felaktigt som blyghet eller rädsla (kollat med hjärnskanning)
  • Svårt för kallprat - vill ofta gå direkt till det djupare meningsfulla
  • Högkänsliga barn reflekterar över sina beteenden och är ofta självkritiska. Hård ton kan då vara förödande.
  • Eftersom högkänsliga ofta gör en noggrann analys före väl avvägd handling kan de lätt bli sårade av andra som efter grund eller obefintlig analys kritiserar handlingen.
  • Manipulativa och narcissistiska personer utnyttjar ofta högkänsligas medkänsla och samvetsgrannhet.

_________________________________________


Tillbaka till överordnad sida: Psykiska variationer____________________________________
Vi känner oss tvingade att fatta beslut och sätta prioriteringar. Men i och med att vi är så plikttrogna, så sätter ofta väldigt känsliga personer sig själva sist.Elaine Aron