Vad är placeboeffekten?

(Denna undersida ingår i avsnitt Placebo, som i sin tur ingår i temaavsnittet H sapiens - info-behandling, som infördes 2019-03. Länkar är kontrollerade 2019-03 eller senare.)

[Marchant2016]

En av de filosofiska striderna inom medicinen idag står mellan dessa två modeller, där den första av oss i västvärlden brukar betraktas som den vetenskapliga och den andra som flum:

  • Konventionell, västerländsk medicin, rationell, evidensbaserad, reduktionistisk; kroppen är en maskin. Ej utrymme för tankar, tro, känslor.
  • Uråldrig alternativ och österländsk medicin. Holistisk, immateriell, subjektiva erfarenheter.

Subjektiva tankar och känslor har alltså ansetts mindre vetenskapliga och t.o.m. mindre “verkliga” än sådant som är fysiskt mätbart. Detta har medfört att iden om helande tankar och tro har kidnappats av pseudovetenskap inkl cyniska försäljare. Nu börjar vetenskaplig forskning ge svar på vad vad det är för en effekt som gör att hjärnan (psyket) hjälper till att göra oss friska. Ibland bidrar hjärnan i stället till att vi blir sjuka. Den positiva effekten kallas placebo (latin: “jag ska behaga”); motsvarande negativa effekt kallas nocebo (latin: “jag ska skada”).

[Lekander2018], s 54+

Placebo, s 54+, är inget skumt utan finns på riktigt. Två huvudmekanismer:

  • förväntan: du tänker att en viss medicin hjälper eftersom medicinen brukar ges mot aktuellt problem och det finns auktoritativ information t ex i Fass
  • betingning: associativ inlärning, som Pavlov ju utforskade. Har fördelen (eller nackdelen om negativ inlärning) att den funkar utan att man läser Fass, t.ex. på hundar

Placebo kan fungera i stället för morfin. Patienten tror hen får morfin. Samma områden i hjärnan aktiveras. S.k. top down-mekanismer (se Hjärnan tolkar omvärlden ovan) minskar smärtupplevelsen. Men placebo kan alltså också utlösas automatiskt och helt omedvetet med hjälp av betingning. T ex kroppens läkeprocesser i immunsystemet har visat sig påverkbara.

Ex 1. Psykologen Bob Ader gjorde experiment på 70-talet. Råttor fick sockerlösning strax innan de fick ämne som gjorde dem illamående (smakaversion). Ämnet var också skadligt för vita blodkropparna. Råttor som därefter bara fick sockerlösning utan skadliga ämnet dog sedan i högre utsträckning än råttor som inte betingats.

Söta smaken startade alltså fysiologiska reaktioner som liknade ämnets påverkan. Fenomenet har visats i otaliga varianter. Anledning till att Ader gjorde detta experiment var - enl honom själv - att han som psykolog (kände till Pavlovs experiment men) var okunnig om den rådande uppfattningen att immunsystemet reglerade sig självt helt utan inblandning av nervsystemet.

__________________________________

Följ gärna denna länk så får du veta mer om ena huvudmekanismen: Förväntningseffekten.