Kort om nationalekonomi

Kort sammanfattning av samhällsekonomi (eng. economics) i historiskt perspektiv

skriven av icke-ekonom för dig som

- liksom jag är en nyfiken novis som vill försöka få lite insikt till husbehov

eller möjligen

- funderar på högskolestudier men vill ha en ingång i form av en lekmannamässig icke-matematisk översikt och som (till att börja med) inte vill läsa mer än ett 30-tal sidor text för att få överblick över området.

Genom att klicka på länken

LK120301natekon

kommer du till min sammanfattning av nationalekonomi (samhällsekonomi). Den skrev jag efter att ha deltagit i den mycket intressanta kvällskursen “Nationalekonomi för verklighetens folk” i februari 2012. Det faktum att kursen hade en med tanke på begränsad tid väl avvägd och intressant innehållsmix och, dessutom, att mitt minne inte är det allra bästa, gjorde att jag bestämde mig för att dokumentera kursinnehållet innan jag glömt för mycket. Sammanfattningen är dock inte baserad enbart på kursmaterialet. Jag kollade också på internet, begrundade några artiklar och läste några böcker relaterade till området. Källmaterial finns listat sist i beskrivningen.

Avsikten är att min översikt ska vara mer fakta- än åsiktsinriktad. Naturligtvis finns det värderingar och åsikter i en del av det källmaterialet som kommit i min väg. Jag har dock inte först bestämt mig för en åsikt och sedan valt ut material, som bekräftar åsikten (numera kan man nog lätt få de flesta åsikter bekräftade genom selektiv sökning på internet ...). Det intryck jag hittills fått är ändå att oberoende ekonomer och forskare med god inblick i global ekonomi (t ex nobelpristagarna i ekonomi Paul Krugman och Joseph Stiglitz), som konfronteras med fakta, identifierar globaliseringsorättvisor och ökande gap mellan fattiga och rika, och vill berätta om det. Men jag kan ju mycket väl (hittills) ha råkat få tag i en biaserad mix av källmaterial. Du som läser detta får därför gärna hjälpa mig komplettera med viktiga glömda aspekter som borde finnas med och ge synpunkter på sådant som jag missuppfattat. Åsikter får slinka med - dock gärna med medföljande faktareferenser.

En fördel med att gå den typ av kurs jag gick - jämfört med att bara läsa ekonominyheter i dagstidningar etc. - är att man får lite mer förståelse för sammanhangen och också lite inblick i hur nationalekonomi utvecklats historiskt. En slutsats efter att nu ha skrapat lite mer på ytan av nationalekonomin, är dock att detta är ett komplext och svårt område, som jag förstår väldigt lite av. Det verkar vara rätt svårt även för ekonomer och politiker.

Dokumentet LK120301natekon omfattar följande delområden:

  • Vad är nationalekonomi?
  • Några nationalekonomiska begrepp
  • Ekonomiska modeller till år 1900 (t ex merkantilism, klassisk ekon. teori)
  • Makroekonomiska modeller från år 1900 (t ex keynesianism, monetarism)
  • Den svenska samförståndsmodellen från 1930-talet
  • Svenska “novemberrevolutionen” 1985 och krisen i början av 1990-talet
  • Euron från 1999, problem med valutaunion och aktuell kris i Grekland

Mailadress för dina synpunkter: email@leifklofver.se

___________________________________________

Länk till underordnade sidan Nationalekonomiska begrepp eller tillbaka till sidan Om webbplatsen.