Uppmärksamhet

(Denna sida ingår som en del i avsnittet Varseblivning - hjärnan tolkar, som i sin tur ingår i temaavsnittet H sapiens - info-behandling, som infördes 2019-03. Länkar är kontrollerade 2019-02 eller senare.)

Referens [Nilsonne2016], s 72+.

Uppmärksamhet är den del av perceptionen som handlar om hur sinnena väljer ut vilken del av intrycken - synintryck, hörselintryck etc - som de ska observera eller fokusera på. Vår hjärnbark har ingen resurser att bli medveten om och bearbeta allt. Urvalet görs ofta automatiskt, varför vi kanske ibland missar viktiga saker. Vi behöver dock inte acceptera automatiken utan vi kan - mer eller mindre - rikta om vår uppmärksamhet. Men vår uppmärksamhet kan vara svårstyrd.

Ex. Generellt har vi en tendens att uppmärksamma dåtid eller framtid mer än situationen vi befinner oss i i nuet.

Ex. Svårstyrd uppmärksamhet ställer till det i skolan. Där krävs det ju att man fokuserar mer på läraren och undervisningen än på chatten i mobilen etc.

Enl. neurologisk forskning har vi två skilda men samverkande system för att rikta vår uppmärksamhet:

    • stimulusdriven uppmärksamhet, bottom-up, automatisk, fritt flytande
    • kontrollerad uppmärksamhet, top-down, viljestyrd, riktad

Vår förmåga att uppmärksamma hotfulla stimuli resp positiva saker beror på en kombination av arv (förhandsinställningar) och miljö (vi blir skickligare på det vi gör ofta). Ibland uppmärksammar vi det vi tror vi ska uppmärksamma i linje med våra förväntningar (se också placeboavsnittet nedan).

________________________________

Gå gärna direkt vidare till nästa undersida, Medvetet eller omedvetet, eller gå tillbaka till överordnade avsnittet om Varseblivning för att hitta länkar till andra undersidor.