Betingningseffekter

(associativ inlärning)

(Denna undersida ingår i avsnitt Placebo, som i sin tur ingår i temaavsnittet H sapiens - info-behandling, som infördes 2019-03. Länkar är kontrollerade 2019-03 eller senare.)

[Marchant2016], s 59+.

Pavlovs dreglande hundar känner de flesta känner till. Ett annat exempel:

Ex 1. Om du ätit en citron några gånger så har du märkt att munnen snörps ihop och spottkörtlar aktiveras för att ta hand om syraattacken (reflex). I fortsättningen räcker det att du ser, luktar på eller tänker på en citron för att denna fysiska respons ska utlösas.

Kroppen kan alltså med hjälp av psyket ligga steget före och förbereda sig för citronen. Andra betingade responser har utvecklats för att skydda oss mot eller undvika hotande faror. Det intressanta i detta sammanhang är att betingning också kan utlösa placeboresponser. Det kan handla om fysiologisk betingning snarare än medvetna förväntningar.

Ex 2 med både betingning och förväntningar: Barnläkaren Adrian Sandler publicerade 2010 en (ganska liten) studie på ADHD-patienter, där han försökte utnyttja kraften i både betingning och förväntningar. Han bestämde sig för att ge placebo ärligt. Den betingade gruppen fick först träna sig med en grön-vit placebokapsel tillsammans med full dos av vanliga medicinen. Sedan fick gruppen placebo + halv medicindos. Gruppen visade sig få lika bra effekt (och färre biverkningar), som gruppen som behöll full dos men inte fick placebo. För gruppen med halv dos utan betingad placebo förvärrades symtomen.

Numera finns forskningsområdet psykoneuroimmunologi och man vet att det finns kopplingar mellan psyke och immunsystem (på 70-talet ansågs det vara pseudovetenskap).

Ex 3: smakaversion: vi känner avsmak för livsmedel, som tidigare (som vi trott i alla fall) gjort oss sjuka. Jämför råttförsök i Vad är placeboeffekten?/ ex. 1 ovan..

Ex 4. Stress kan frisätta kemikalier, som påverka immunitetsreaktionen. Dessa kemikalier kan i sin tur påverka hjärnan och t ex utlösa sömnighet, feber och depression.

____________________________________

Kan man påverka placeboeffekten på sig själv? Kolla nästa undersida Själv påverka?.