Medvetet eller omedvetet

(Denna sida ingår som en del i avsnittet Varseblivning - hjärnan tolkar, som i sin tur ingår i temaavsnittet H sapiens - info-behandling, som infördes 2019-03. Länkar är kontrollerade 2019-02 eller senare.)

Referens: [Nörretranders1991]. Människors sinnen (input och output) uppfattar mycket mer (cirka 10 miljoner bitar/s, hela hjärnan ännu mer) än vad medvetandet/jaget upplever (cirka 10 bitar/s). Människor påverkar varandra och världen mycket mer än vad medvetandet tror. Författaren gör upp med begreppen (medvetna) jaget och information och inför de enl. honom viktigare begreppen miget (det omedvetna som är större än jaget) och exformation (explicit bortgallrad information, som ändå är viktig).

Ex. Några definitioner enl. Nörretranders, fr s 359: Självtillit: Jag litar på mig; rättsfilosofi: jag tar ansvar för mig; terapi: jag accepterar mig; sociala relationer: jag accepterar dig; privata relationer: mig accepterar dig; andlighet: jag känner mig; civilkurage: jag litar på mig.

Ex. (fr wiki/exformation). Författaren Victor Hugo undrade efter utgivningen av romanen Samhällets olycksbarn under sin semester hur den nya romanen hade mottagits och skickade till sin förläggare ett brev med lydelsen: "?". Förläggaren svarade med "!" i sitt svarsbrev, som indikation att försäljningen gick bra. Exemplet belyser hur en korrespondens med i teknisk mening extremt lite överförd information ("världens kortaste brevväxling"), men med väldigt mycket exformation, ändå klart kan förmedla budskapet.

Det överlägset mesta av hjärnans arbete görs alltså omedvetet och parallellt. Hjärnan reducerar på ett smart prioriterat sätt den mängd information, som släpps fram till medvetandet för seriellt upplevande. Urvalet görs ofta automatiskt stimulusdrivet men vi kan också viljestyrt rikta om vår uppmärksamhet.

Referens: [Lindström2013], s 115+.

Vi kan fungera hyfsat även utan normalt medvetande.

Ex. blindsyn : En del personer rapporterar att de absolut inte ser nåt. Ändå kan de navigera sig fram mellan hinder.

Normalt ligger alla rådata och beräkningar spärrade till det omedvetna - annars skulle vi bli förvirrade och missa helheten. Förmodligen saknar savanter dessa spärrar.

________________________________

Gå gärna direkt vidare till nästa undersida, Fantasi och hallucinationer, som är den sista inom överordnade avsnittet om Varseblivning. Eller gå tillbaka dit.