Referenser Homo sapiens - informationsbehandling

(Detta avsnitt ingår som en del i temaavsnittet H sapiens - info-behandling, som infördes 2019-03. Länkar är kontrollerade 2019-02 eller senare.)

Ovanstående referenslista utgör sista undersidan i temaavsnittet som handlar om hur vår hjärna behandlar information. Startsidan för temaavsnittet finns här.