Biomedicinska implikationer

Kan biomedicinen förbättra hjärnans “programvara”?

(Denna undersida ingår i avsnitt Mind-body-problemet, som i sin tur ingår som en del i temaavsnittet H sapiens - informationsbehandling, som infördes 2019-03. Länkar nedan är kontrollerade 2019-03 eller senare.)

Det var ett tag sen Hofstadters och Sperrys texter (se Tilltrasslade hierarkier ovan) skrevs, men jag misstänker att kunskapen inte gått så jättemycket framåt kring detaljerad mappning psyke/sinne - biofysik för högre mentala funktioner i hjärnan. Säkert har man hittat ytterligare komplexitet i hjärnan (t ex kring gliacellernas funktioner). Och glöm inte neuroplasticiteten med dynamiken mellan olika krafter som är inblandade - det handlar inte om statiska relationer. Även om någon skulle kunna visa att det i princip (i matematisk mening) skulle gå att begripa mappningen mellan neuronnivå och psykisk nivå (jag tror f.n. att komplexiteten är för stor) så går det inte att inom överskådlig tid i praktiken nå fram till begriplig kompilering och dekompilering mellan nivåerna. För att inte tala om svårigheten att tekniskt ändra programmeringen på biologiska, neurala, nivån … Från vilka beteenden och till vilka beteenden? Och vem bestämmer vad som är önskade beteenden?

Provisoriska slutsatser:

Troligen är verkligheten när det gäller högre kognitiva funktioner hos människan så komplex att vi aldrig - varken praktiskt eller teoretiskt - kommer att kunna kartlägga och förstå kopplingsschemat fullt ut (se t ex Jan Scheffels artikel i f&f 2002: Ohanterbara problem). Se not 1.

Om man vill ändra hjärnans psykiska funktioners specifika fysiska korrelat (neuronnivån) förefaller det under överskådlig tid i de flesta fall vara säkrast att göra det via de naturliga accessvägarna till hjärnan d.v.s. väsentligen indirekt via psykosociala nivån. Se not 2.

__________________________________________

Not 1. Kopplingsschemat för “enklare” mindre dynamiska funktioner/moduler däremot, knutna till syn, hörsel etc kommer man antagligen kunna kartlägga ganska väl.
Not 2. Detta innebär givetvis inte att biologiskt inriktad neurovetenskap är oviktig. Väl fungerande “maskinvara” är ju en grund för att “programvaran” ska kunna fungera. Däremot kan den inte ersätta behovet av en kunskapsutveckling på psykosocial nivå, som kan leda till bättre människoanpassat samhälle.Jämför identifierade svårigheter att förstå "programvaran" i artificiella neurala nätverk (se Hjärnan - ett neuralt nätverk/ Artificiella neurala nätverk/ Djupinlärning)._________________________________________
Detta var sista sidan i avsnittet om mind-body-problemet. Vidare till Sammanfattning - H sapiens._________________________________
Hjärnforskningen producerar fler förhoppningar än praktiska resultat.P C Jersild i Den stökiga psykiatrin (2015)