Not 12. Patologiska narcissisterTagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.Matteus 7:15
Länkat som not 12 i ex 7 under punkt 6 Vi påverkar varandras egenskaper och tillstånd på sidan Psykiska variationer. Den senare sidan ingår i sin tur i temaområdet Homo sapiens - informationsbehandling, som infördes på webbplatsen 2019-03.

[Hirigoyen1998]

Patologiska narcissister uppvisar i stor utsträckning samma beteenden som psykopater (not 9). Men orsaker skiljer sig väsentligt åt. Narcissism anses inte ha genetiskt ärvda bidrag. Kärnan är omedvetet självhat. Orsak antas i hög grad vara sår från trauman eller bristande bekräftelse i barndomen (utåt förnekas ofta problem - antagligen för att traumat förträngts). Man har då - för att överleva - valt strategin att satsa på att utveckla intelligens och manipulationsförmåga i st för känsloliv. Den omedvetet låga självkänslan kompenseras i vuxendomen med fokus på självförverkligande och utåt uppvisad stark självkänsla och självberättigande. Pat. narcissister döljer ganska skickligt sin läggning men kräver alltså beundran och är känslomässigt omogna. Ev. bristande talang att genomföra vald strategi kan medföra bitterhet och depression. Ofta avundsjuk på dem som har det de själva inte har. Har ej råd känna empati utan behöver i stället fokusera på att förstöra för någon annan - ofta subtilt och under lång tid - för att själv orka existera.


Anm: Jämför med psykopaten, som i st primärt är fokuserad på att uppfylla egna mål - att förstöra för andra kan då bli en bieffekt.

Pat. narcissisten siktar in sig på andras sårbara punkter. Att projicera allt dåligt på ett offer tillåter dem att ha ett bättre liv och ger viss stabilitet. Njuter om hen lyckas manipulera en tredje person att fullfölja ödeläggelsen av det utpekade offret (eller att få offret att skada sig själv). Narcissister ser till att andra får skulden för katastrofer som de utlöst, så att de själva framstår som räddande hjältar. När allt går deras väg kan de verka harmoniska och vara trevliga mot andra. Får sällan diagnos (som "narcissist") själv men offer i omgivningen får ofta stressrelaterade diagnoser efter ett tag.

Studietips: Christina Gustavson, blogg, 181230: Osynligt våld; svd 040301: Pressat arbetsliv är som gjort för mobbarna; Exploring your mind, 180901: The three masks of path. narcissism; podcast/öppet sinne 190424: Yvonne Fuchs. Narcissistisk personlighetsstörning; boken [Hirigoyen1998]: Vardagens osynliga våld.

Hirigoyen ger i sin bok ett ganska begripligt psykoanalytiskt perspektiv på fenomenet, som ju vid första påseende kan verka helt obegripligt. Hon använder begreppet pervers narcissist (utvecklat av franska psykiatriker och psykoanalytiker). Uttrycket “pervers” har här inte med sexualitet att göra utan avser det godas förvandling till ondska, vilket är just vad fenomenet handlar om. Hirigoyen förklarar att konsekvensen av barndomstraumat blir en dissociativ identitetsstörning - en försvarsmekanism mot vanmakten inför traumat, som är så främmande att psyket inte ser något annat sätt att skydda sig än att jaga ut det från medvetandet. Denna kreativa lösning genomförs så effektivt att den perverse kan betraktas som psykotisk utan symtom. Den perverses självtillräckliga sätt att tala är dock inte helt olik den process, som uppstår i en psykos med paranoida tolkningar. Den perverse har alltså funnit sin jämvikt i att vända de egna inre motsättningarna, som hen vägrar uppfatta, mot andra._________________________________________
Tillbaka till överordnad sida: Psykiska variationer