DN8312: Läkare protesterar:

"Dessa mediciner (neuroleptika) gör sjuka till levande döda"Denna undersida är länkad till från sidan Terapi vs läkemedel., som ingår i ett avsnitt som handlar om hur samhället hanterar variationer i hjärnans informationsbehandling. Det avsnittet ingår i sin tur i temaområdet Homo sapiens - informationsbehandling (2019-03).

DN-artikel, se nedan. Klicka i bilden för större bild. Använd helst stor skärm.

DN8312LevandeDöda.pdf
_________________________________________________________
Neuroleptika kallas antipsykotika, men de borde heta anti-liv. ... Neuroleptika ... verkar på cellnivå genom att blockera och störa impulsflödet i de nervbanor som har att göra med motorik, känsloliv och hormonbalans. ... Däremot påverkas inte de grundläggande livsuppehållande funktionerna andning och blodcirkulation. Neuroleptika är mycket "säkra" medel. Om man är blind för allt annat än fysisk överlevnad så framstår de ju som oöverträffat bra. ... De opererar bort själslivet, fantasin, livskrafterna - allt det som gör en människa levande. ... Hon stympas på sina möjligheter. Det är raka motsatsen till kärlek. ... Hanteringen är en fråga om kontroll ... En psykos är ju uttryck för starka känslor, och med neuroleptika dödar man känslor. ... Vad är en personlighet utan allt detta? Psykiatrin är blind för den här dimensionen i människans liv.
Saxat från neurologen och docenten Lars Mårtenssons artikel Dessa mediciner gör sjuka till levande döda i DN 1983-12-13. (Anm: biologiska psykiatrin brukar säga ungefär att "nu har det kommit mycket bättre mediciner".)